திருப்பாவை

Thiruppavai 25

oruththi magana:y pirandu o:riravil
  oruththi magana:y voliththu valara
  tharikkila:na:giththa:n thi:ngu ninainda
  karuththaippizhai ppiththukkanjan vayiththil
  neruppenna nenra neduma:le: unnai
  aruththiththu vando:m parai tharudiya:gil
  thiruththakka selvamum se:vagamum ya:mpa:di
  varuththamum thi:randu magizhinde:lo:remba:va:i

Jan 08, 2014
More திருப்பாவை

Post Your Comments
Name*  
City  
Country  
Email*  
Comments*  
Security Code*
   
     
 
Comments
 
 
More திருப்பாவை
 
 
 
Photo Gallery
 
Videos

Trailer of Neethane En Ponvasantham

Trailer of 'Nanban'